• SKONTAKTUJ SIĘ
  broker_naleznosci_ubezpieczenie

  Ubezpieczenie należności handlowych

  Istotnym elementem kształtującym konkurencyjność oferty dostawcy jest proponowany sposób płatności. Gotowość do udzielenia kredytu kupieckiego zwiększa szansę na pozyskanie nowych klientów, a w wielu branżach jest wręcz koniecznym warunkiem dla utrzymania pozycji rynkowej. Udzielenie kupującemu kredytu kupieckiego wiąże się jednak z ryzykiem nieotrzymania płatności z powodu prawnej lub faktycznej niewypłacalności odbiorcy.

  Profesjonalne zarządzanie ryzykiem kredytu kupieckiego pozwala chronić wynik finansowy przedsiębiorstwa i co najważniejsze wyeliminować zagrożenia dla istnienia jego samego. Ubezpieczenie należności może być skutecznym instrumentem w osiągnięciu tego celu, jednak aby w pełni wykorzystać jego możliwości warto powierzyć proces negocjacji warunków IMPERO BROKER.

  broker_naleznosci_ubezpieczenie

  Gwarancje kontraktowe

  Gwarancja ubezpieczeniowa jest pisemnym zobowiązaniem zakładu ubezpieczeń do zapłaty na rzecz Beneficjenta (z reguły inwestora) określonej kwoty, nie wyższej niż wysokość sumy gwarancyjnej w sytuacji, gdy przyjmujący zlecenie nie wywiąże się ze zobowiązań kontraktowych. Gwarancja ubezpieczeniowa jako bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń stanowi dla Wykonawcy doskonałą alternatywę dla wadium w formie gotówkowej, czy kaucji gwarancyjnych zatrzymywanych przez inwestorów.

  IMPERO BROKER skutecznie i na czas ulokuje Państwa ryzyko na rynku ubezpieczeniowym.

  broker_naleznosci_ubezpieczenie

  Faktoring należności

  Faktoring, czyli wykup przez firmę faktoringową (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Pozwala uzyskać natychmiastowe finansowanie do 90% wartość faktury. Umożliwia planowanie zarządzania finansami. W przypadku faktoringu pełnego minimalizuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

  IMPERO BROKER to ubezpieczenie i finansowanie należności Twojej firmy.

  broker_naleznosci_ubezpieczenie

  Ubezpieczenie na życie

  Aktywność pracodawcy na płaszczyźnie budowy poczucia bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin wpływa pozytywnie na wizerunek firmy. Grupowe ubezpieczenia na życie stanowią dodatkowe pozafinansowe świadczenie pracodawcy na rzecz pracowników będąc ważnym elementem systemu benefitów.

  broker_naleznosci_ubezpieczenie

  Ubezpieczenie majątkowe

  Właściwie dobrany program ubezpieczeniowy dla firmy to ochrona kluczowych składników jej majątku, zabezpieczenie ewentualnych roszczeń innych podmiotów, ubezpieczenie wyższych kosztów prowadzenia działalności w okresie odbudowy po zaistniałej szkodzie. Ważnym elementem decydującym o możliwości przywrócenia przedsiębiorstwa do stanu z okresu poprzedzającego wystąpienie szkody stanowią zakres ryzyk objętych ochroną, przyjęty system ubezpieczenia oraz wartości jakim odpowiadają sumy ubezpieczenia.

  Rynek ubezpieczeniowy oferuje bogatą paletę możliwości, których analizę warto powierzyć IMPERO BROKER

   

  broker_naleznosci_ubezpieczenie

  Windykacja należności

  Sukces podjętych działań windykacyjnych jest wypadkową wielu czynników. W dużej mierze zależy od czasu w jakim podejmowana jest windykacja, zakresu posiadanych zabezpieczeń przez wierzyciela i właściwego doboru firmy windykacyjnej.

  9 powodów dlaczego wybrać IMPERO BROKER ?

  broker_naleznosci_ubezpieczenie

  Analizujemy

  dotychczasowy sposób zarządzania ryzykiem

  broker_naleznosci_ubezpieczenie

  Planujemy

  jak lepiej chronić Twoją firmę

  broker_naleznosci_ubezpieczenie

  Tworzymy

  rozwiązania na miarę Twoich oczekiwań

  broker_naleznosci_ubezpieczenie

  Negocjujemy

  korzystając z wieloletniego doświadczenia zespołu IMPERO

  broker_naleznosci_ubezpieczenie

  Zmieniamy

  ryzyko w szansę na rozwój Twojej firmy

  broker_naleznosci_ubezpieczenie

  Wdrażamy

  projekty wynegocjowane z myślą o Twojej firmie

  broker_naleznosci_ubezpiecznie

  Wspieramy kompetencje

  kadry pracowniczej, aby Twoja firma sprostała wyzwaniom każdego dnia

  broker_naleznosci_ubezpieczenie

  Uczestniczymy

  w procesie obsługi umów ubezpieczenia

  broker_naleznosci_pomoc

  Pomagamy wznieść się wyżej

  bo taka jest misja IMPERO BROKER

  O IMPERO BROKER

  IMPERO BROKER jest spółką stworzoną i zarządzaną przez praktyków rynku ubezpieczeniowego. Przez wiele lat uczestniczyliśmy w procesie tworzenia oferty zakładów ubezpieczeń w segmencie ubezpieczeń i gwarancji finansowych dla przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.

  Nasza wiedza i doświadczenie to skuteczny argument w relacjach z instytucjami finansowymi, a zabezpieczenie wymagań i potrzeb Państwa firmy jest nadrzędnym celem IMPERO BROKER.

  Miarą naszego sukcesu jest poziom Państwa zadowolenia!

  Jako broker ubezpieczeniowy działamy w Państwa imieniu i reprezentujemy wyłącznie Państwa interes ubezpieczeniowy. Niezależność, uczciwość, doświadczenie i profesjonalizm stanowią fundament działalności IMPERO BROKER.

  W ramach współpracy analizujemy zagrożenia występujące w Państwa otoczeniu biznesowym, aby następnie skonfrontować zidentyfikowane ryzyka z dotychczas posiadanym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

  We współpracy z Państwem uzgadniamy zakres ryzyka, które ma zostać przeniesione na zakład ubezpieczeń. W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie tworzymy strukturę programu ubezpieczeniowego, który lokujemy na rynku ubezpieczeń.

  Działając w Państwa imieniu i reprezentując wyłącznie Państwa interesy negocjujemy warunki ochrony ubezpieczeniowej z zakładami ubezpieczeń. Na każdym etapie postępowania przetargowego pozostajemy do Państwa dyspozycji. Ostateczną rekomendację oferty poprzedzają spotkania z przedstawicielami oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

  Umożliwiamy naszym Klientom podjęcie najkorzystniejszych decyzji!

  Analizujemy, planujemy, tworzymy, doradzamy, negocjujemy rozwiązania najlepiej spełniające Państwa potrzeby ubezpieczeniowe, zawsze pozostawiając w Państwa gestii decyzję o wyborze jednej z przedstawionych ofert.

   

  DOŚWIADCZENIE zarządzających IMPERO BROKER to:

  • 10 lat doświadczenia w branży ubezpieczeń na stanowiskach managerskich
  • setki przeprowadzonych negocjacji
  • tysiące rozwiązanych problemów Klientów
  • programy ubezpieczeniowe opracowane dla największych przedsiębiorstw w Polsce

   

  KORZYŚCI dla Państwa wynikające ze współpracy:

  • identyfikujemy kluczowe czynniki ryzyka, które wpływają na Państwa bezpieczeństwo
  • ograniczamy nakład pracy niezbędny do przygotowania informacji oczekiwanych przez oferentów
  • usprawniamy proces negocjacji i wyboru ubezpieczyciela, gwaranta, faktora
  • realnie zwiększamy bezpieczeństwo realizowanych przez Państwa transakcji
  • optymalizujemy ponoszone przez Państwa koszty ochrony ubezpieczeniowej, gwarancji kontraktowych oraz usług faktoringu
  • dostosowujemy warunki umowne do rodzaju Państwa działalności i stosowanych procedur zarządzania ryzykiem
  • wspieramy Państwa na etapie funkcjonowania umowy, rekomendując najlepszy sposób postępowania
  • podnosimy kompetencje Państwa pracowników odpowiadających za obsługę umowy
  • oszczędzacie Państwo czas i pieniądze

   

  BEZCENNNE jest dla nas Państwa komfort i bezpieczeństwo.

   

  BEZKOSZTOWE  dla Państwa są usługi IMPERO BROKER.

  Dane kontaktowe

  IMPERO BROKER SP. Z O.O.
  ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

  Pracujemy, po to aby ryzyko było szansą nie zagrożeniem

   

  Zespół IMPERO Broker

  +48 600-003-192

  Formularz kontaktowy

   IMPERO BROKER Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, dalej jako Ustawa) w stosunku do danych osobowych składającego zapytanie, osób reprezentujących składającego zapytanie oraz innych osób wskazanych przez składającego zapytanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu właściwej realizacji usługi, w celach kontaktowych oraz wykonania innych właściwych przepisów prawa. Zebrane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji usługi.