• CONTACT US

  Trade receivables insurance

  (Polski) Istotnym elementem kształtującym konkurencyjność oferty dostawcy jest proponowany sposób płatności. Gotowość do udzielenia kredytu kupieckiego zwiększa szansę na pozyskanie nowych klientów, a w wielu branżach jest wręcz koniecznym warunkiem dla utrzymania pozycji rynkowej. Udzielenie kupującemu kredytu kupieckiego wiąże się jednak z ryzykiem nieotrzymania płatności z powodu prawnej lub faktycznej niewypłacalności odbiorcy.

  Profesjonalne zarządzanie ryzykiem kredytu kupieckiego pozwala chronić wynik finansowy przedsiębiorstwa i co najważniejsze wyeliminować zagrożenia dla istnienia jego samego. Ubezpieczenie należności może być skutecznym instrumentem w osiągnięciu tego celu, jednak aby w pełni wykorzystać jego możliwości warto powierzyć proces negocjacji warunków IMPERO BROKER.

  Bonds

  (Polski) Gwarancja ubezpieczeniowa jest pisemnym zobowiązaniem zakładu ubezpieczeń do zapłaty na rzecz Beneficjenta (z reguły inwestora) określonej kwoty, nie wyższej niż wysokość sumy gwarancyjnej w sytuacji, gdy przyjmujący zlecenie nie wywiąże się ze zobowiązań kontraktowych. Gwarancja ubezpieczeniowa jako bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń stanowi dla Wykonawcy doskonałą alternatywę dla wadium w formie gotówkowej, czy kaucji gwarancyjnych zatrzymywanych przez inwestorów.

  IMPERO BROKER skutecznie i na czas ulokuje Państwa ryzyko na rynku ubezpieczeniowym.

  Factoring

  (Polski) Faktoring, czyli wykup przez firmę faktoringową (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Pozwala uzyskać natychmiastowe finansowanie do 90% wartość faktury. Umożliwia planowanie zarządzania finansami. W przypadku faktoringu pełnego minimalizuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

  IMPERO BROKER to ubezpieczenie i finansowanie należności Twojej firmy.

  Life insurance

  (Polski) Aktywność pracodawcy na płaszczyźnie budowy poczucia bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin wpływa pozytywnie na wizerunek firmy. Grupowe ubezpieczenia na życie stanowią dodatkowe pozafinansowe świadczenie pracodawcy na rzecz pracowników będąc ważnym elementem systemu benefitów.

  Property insurance

  (Polski) Właściwie dobrany program ubezpieczeniowy dla firmy to ochrona kluczowych składników jej majątku, zabezpieczenie ewentualnych roszczeń innych podmiotów, ubezpieczenie wyższych kosztów prowadzenia działalności w okresie odbudowy po zaistniałej szkodzie. Ważnym elementem decydującym o możliwości przywrócenia przedsiębiorstwa do stanu z okresu poprzedzającego wystąpienie szkody stanowią zakres ryzyk objętych ochroną, przyjęty system ubezpieczenia oraz wartości jakim odpowiadają sumy ubezpieczenia.

  Rynek ubezpieczeniowy oferuje bogatą paletę możliwości, których analizę warto powierzyć IMPERO BROKER

   

  Debt collection

  (Polski) Sukces podjętych działań windykacyjnych jest wypadkową wielu czynników. W dużej mierze zależy od czasu w jakim podejmowana jest windykacja, zakresu posiadanych zabezpieczeń przez wierzyciela i właściwego doboru firmy windykacyjnej.

  (Polski) 9 powodów dlaczego wybrać IMPERO BROKER ?

  We analyze

  The existing risk management process and the instruments used

  We plan to

  Complex structure solutions

  We create

  Individual solutions tailored to the specific business

  We negotiate

  on a long team IMPERO

  We change

  To risk was an opportunity and not a threat

  We implement

  Projects negotiated with the aim of your company

  We support competence

  Personnel to your company met the challenges of every day

  We participate

  Projects negotiated with the aim of your company

  We help to rise above

  Because that is the mission of IMPERO

  About Impero Broker

  (Polski)

  IMPERO BROKER jest spółką stworzoną i zarządzaną przez praktyków rynku ubezpieczeniowego. Przez wiele lat uczestniczyliśmy w procesie tworzenia oferty zakładów ubezpieczeń w segmencie ubezpieczeń i gwarancji finansowych dla przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.

  Nasza wiedza i doświadczenie to skuteczny argument w relacjach z instytucjami finansowymi, a zabezpieczenie wymagań i potrzeb Państwa firmy jest nadrzędnym celem IMPERO BROKER.

  Miarą naszego sukcesu jest poziom Państwa zadowolenia!

  Jako broker ubezpieczeniowy działamy w Państwa imieniu i reprezentujemy wyłącznie Państwa interes ubezpieczeniowy. Niezależność, uczciwość, doświadczenie i profesjonalizm stanowią fundament działalności IMPERO BROKER.

  W ramach współpracy analizujemy zagrożenia występujące w Państwa otoczeniu biznesowym, aby następnie skonfrontować zidentyfikowane ryzyka z dotychczas posiadanym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

  We współpracy z Państwem uzgadniamy zakres ryzyka, które ma zostać przeniesione na zakład ubezpieczeń. W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie tworzymy strukturę programu ubezpieczeniowego, który lokujemy na rynku ubezpieczeń.

  Działając w Państwa imieniu i reprezentując wyłącznie Państwa interesy negocjujemy warunki ochrony ubezpieczeniowej z zakładami ubezpieczeń. Na każdym etapie postępowania przetargowego pozostajemy do Państwa dyspozycji. Ostateczną rekomendację oferty poprzedzają spotkania z przedstawicielami oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

  Umożliwiamy naszym Klientom podjęcie najkorzystniejszych decyzji!

  Analizujemy, planujemy, tworzymy, doradzamy, negocjujemy rozwiązania najlepiej spełniające Państwa potrzeby ubezpieczeniowe, zawsze pozostawiając w Państwa gestii decyzję o wyborze jednej z przedstawionych ofert.

   

  DOŚWIADCZENIE zarządzających IMPERO BROKER to:

  • 10 lat doświadczenia w branży ubezpieczeń na stanowiskach managerskich
  • setki przeprowadzonych negocjacji
  • tysiące rozwiązanych problemów Klientów
  • programy ubezpieczeniowe opracowane dla największych przedsiębiorstw w Polsce

   

  KORZYŚCI dla Państwa wynikające ze współpracy:

  • identyfikujemy kluczowe czynniki ryzyka, które wpływają na Państwa bezpieczeństwo
  • ograniczamy nakład pracy niezbędny do przygotowania informacji oczekiwanych przez oferentów
  • usprawniamy proces negocjacji i wyboru ubezpieczyciela, gwaranta, faktora
  • realnie zwiększamy bezpieczeństwo realizowanych przez Państwa transakcji
  • optymalizujemy ponoszone przez Państwa koszty ochrony ubezpieczeniowej, gwarancji kontraktowych oraz usług faktoringu
  • dostosowujemy warunki umowne do rodzaju Państwa działalności i stosowanych procedur zarządzania ryzykiem
  • wspieramy Państwa na etapie funkcjonowania umowy, rekomendując najlepszy sposób postępowania
  • podnosimy kompetencje Państwa pracowników odpowiadających za obsługę umowy
  • oszczędzacie Państwo czas i pieniądze

   

  BEZCENNNE jest dla nas Państwa komfort i bezpieczeństwo.

   

  BEZKOSZTOWE  dla Państwa są usługi IMPERO BROKER.

  Contact details

  IMPERO BROKER SP. Z O.O.
  Grzybowska Street 87, 01-120 Warsaw

  (Polski)

  Pracujemy, po to aby ryzyko było szansą nie zagrożeniem

   

  Zespół IMPERO Broker

  +48 600-003-192

  Contact Form