Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Impero Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, NIP: 951-238-39-54, REGON: 147446816 jest Administratorem Państwa danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane: w celu realizacji Państwa spraw ubezpieczeniowych na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z umocowanie w Liście brokerskim będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z prowadzeniem Państwa spraw ubezpieczeniowych, ustalane zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

V. Odbiorcy danych

Do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Państwa spraw ubezpieczeniowych.

VIII. Kontakt w sprawach ochrony danych

Wszelkie wnioski, oświadczenia, zgody oraz ich cofnięcie można przekazać na adres e-mail biuro@imperobroker.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa